ТОВ "Екотехнік Велика Добронь"

провадить господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до постанов НКРЕКП №1382 від 09.11.17р., №327 від 22.03.18р., №101 від 29.01.19р. та №336 від 14.03.19р.

На даний час, як у світі так і в Україні виникла необхідність зменшення викидів в атмосферу СО2. Також у зв’язку із зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси в Україні виникла необхідність у впровадженні виробітку енергетичних ресурсів з альтернативних джерел.
Товариство «Екотехнік Велика Добронь» - це організація яка динамічно розвивається у сфері освоєння та використання альтернативних джерел енергії. Станом на сьогодні діяльність організації безпосередньо пов’язана з перетворенням енергії сонячного випромінювання в електроенергію. Виробництво засноване на передових технологіях і є не тільки високоефективним, але і екологічно чистим. Свою діяльність здійснює на основі дозвільних документів НКРЕКП, а саме Постанови НКРЕКП від 09.11.17р. №1382, Постанови НКРЕКП від 22.03.18р. №327, Постанови НКРЕКП від 29.01.19р. №101 та Постанови НКРЕКП від 14.03.19р. №336.
Серед об’єктів, створення й запуск яких безпосередньо пов’язане з діяльністю організації – сонячна електростанція в с. Велика Добронь Ужгородського району Закарпатської області.
Перші дві черги даної станції введені в експлуатацію у листопаді 2017 року та березні 2018року відповідно. Потужність станції 10,719 МВт.
Перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну енергію здійснюється за допомогою фотоелектричних напівпровідникових модулів (панелей). Об’єкт розташовано на землях із цільовим призначенням: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
Для перетворення сонячного випромінювання у постійний електричний струм застосовуються сонячні панелі Trina Solar TSM-270 PD05, LR-60-285M, JKM270PP-60 одиничною потужністю 270 Вт та 285 Вт, загальна кількість панелей 26994 шт. Перетворення постійного струму у змінний відбувається у інверторах SMA STP25000ЕД-30, потужністю 60 кВт та Sunny Tripower CORE1, загальна кількість 163 шт. Від інверторів потужність збирається до розподільчих щитів (РЩ). Від РЩ потужність передається до трансформаторних підстанцій (КТП) 0,4/35 кВ. Встановлено 4 КТП. Потужність двох по 1600 кВА кожна та двох по 2500 кВА кожна У КТП встановлюється підвищувальні трансформатори 0,4/35 кВ.
Збір потужності від КТП, здійснюється у відкритій розподільчій установці ВРУ-35кВ з подальшою передачею отриманої сумарної потужності, кабельною лінією із зшитого поліетилену, до розподільчої установки РУ-35кВ ПС ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
У січні 2019 році завершено будівництво третьої черги станції. Потужність третьої черги станції 3,1 МВт. Для перетворення сонячного випромінювання у постійний електричний струм застосовуються сонячні панелі BISOL BMU-275 одиничною потужністю 275 Вт, кількість панелей 12096шт. Перетворення постійного струму у змінний відбувається у інверторах SMA STP-60-10 потужністю 60 кВт, загальна кількість 48 шт. Від інверторів потужність збирається до розподільчих щитів (РЩ) по 4 інвертори на кожен РЩ. Від РЩ потужність передається до трансформаторної підстанції (КТПБ 2х2000кВ 0,4/35 кВ. У будівлі КТПБ встановлюється два підвищувальні трансформатори Siemens 2х2000 кВА 0,4/35 кВ. На даний час оформлення відповідних дозвільних документів для підключення до мережі потужності третьої черги станції. Збір потужності від КТПБ, здійснюється у відкритій розподільчій установці ВРУ-35кВ.
У березні 2019 року завершено будівництво нової фотогальванічної електростанції в м. Бар Барського району, Вінницької області потужністю 16,863МВт.
Фотогальванічна електростанція побудована за новітніми технологіями перетворення сонячного випромінювання на електричну енергію постійного струму. Наземна фотогальванічна електростанція складається із 61320 фотоелектричних модулів (ФЕМ) BISOL 275 Project, потужністю 275 Вт. Фотоелектричні елементи групуються для створення необхідного рівня напруги на інверторному перетворювачі 580-850В постійного струму (елементи при цьому підключаються послідовно). Надалі групи об’єднуються паралельно для забезпечення необхідної вхідної потужності. В подальшому зібрана потужність передається на інверторний перетворювач. На фотогальванічній електростанції встановлені інверторні перетворювачі типу ABB PVS-100-TL потужністю 100 кВт. Для збору потужності від інверторних перетворювачів і передачі її в мережі змінним струмом, напругою 10 кВ передбачається установка на території об'єкта комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) 0,4/10 кВ. З метою забезпечення надійності до установки приймається КТПБ 1x2000 кВА у кількості 4 шт., та двохтрансформаторні підстанції типу 2КТПБ 2x2000 кВА у кількості 2 шт. із забезпеченням можливості ручного секціонування по стороні низької напруги. Комплектні трансформаторні підстанції (КТП) 0,4/10 кВ передбачені для збору потужності 146 інверторів, сумарною встановленою потужністю 14 600 кВт.
У подальших планах організації – розширювати потужності не тільки у сфері геліоенергетики, а й в інших напрямках альтернативної енергетики, максимально використовуючи кліматичні особливості та ресурси України.

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії ТОВ "ЕКОТЕХНІК ВЕЛИКА ДОБРОНЬ" в 2017-2019 роках.

№ з/п

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %

1

Ядерне паливо

-

2

Вугілля

-

3

Природний газ

-

4

Мазут

-

5

Газ промисловий (вказати)

-

6

Біомаса

-

7

Біогаз

-

8

Енергія сонячного випромінювання

100%

9

Енергія вітру

-

10

Геотермальна енергія

-

11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:

-

12

у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

-

13

у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

-

14

у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

-

15

у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

-

16

Інші види палива/енергії (вказати)

-

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ТОВ "ЕКОТЕХНІК ВЕЛИКА ДОБРОНЬ" в 2017-2019 роках. Вплив на навколишнє середовище, спричинене виробництвом електричної енергії, відсутнє.

№ з/п

Найменування забруднюючої речовини

тонн

г/кВт год

1

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

1.1

Азоту оксиди

-

-

1.2

Аміак

-

-

1.3

Ангідрид сірчистий

-

-

1.4

Ацетон

-

-

1.5

Бенз(о)пірен

-

-

1.6

Бутилацетат

-

-

1.7

Ванадію п'ятиокис

-

-

1.8

Водень хлористий

-

-

1.9

Вуглецю окис

-

-

1.10

Вуглецю двоокис

-

-

1.11

Вуглеводні

-

-

1.12

Газоподібні фтористі сполуки

-

-

1.13

Тверді речовини

-

-

1.14

Кадмію сполуки

-

-

1.15

Марганець та його сполуки

-

-

1.16

Нікель та його сполуки

-

-

1.17

Озон

-

-

1.18

Ртуть та її сполуки

-

-

1.19

Свинець та його сполуки

-

-

1.20

Сірководень

-

-

1.21

Сірковуглець

-

-

1.22

Спирт н-бутиловий

-

-

1.23

Стирол

-

-

1.24

Фенол

-

-

1.25

Формальдегід

-

-

1.26

Хром та його сполуки

-

-

1.27

Радіоактивні відходи

-

-

2

Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти

2.1

Азот амонійний

-

-

2.2

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))

-

-

2.3

Завислі речовини

-

-

2.4

Нафтопродукти

-

-

2.5

Нітрати

-

-

2.6

Нітрити

-

-

2.7

Сульфати

-

-

2.8

Фосфати

-

-

2.9

Хлориди

-

-

2.10

Радіоактивні відходи

-

-

Сучасні рішення енергетичних питань.

Контакти

01004, м. Київ,
вул. Шовковична, буд 46/48
+38 (050) 577 12 21
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Роробка сайту
Kaddirect Marketing